Hjulinställning

Vad är en hjulinställning?
En hjulinställning är en väldigt exakt mätning och justering av hjulen på din bil. Man gör en inställning först och främst för att undvika snabbslitage på däck men också för att få en mer miljövänlig och trafiksäker bil.
Vid en korrekt utförd hjulinställning kommer däcken att få en betydligt längre livslängd, bilen kommer att kännas mer lätthanterlig och framförallt kommer bränsleförbrukningen att sjunka avsevärt vilket har en positiv inverkan på miljön.

Hjulinställning4

När behövs en hjulinställning?

  • När ratten sitter snett då du kör rakt fram.
  • När bilen vill dra åt höger eller vänster under körning.
  • När bilen känns instabil och vill ”vandra” över vägbanan.
  • Efter en påkörd trottoarkant, ojämnheter och/eller håligheter i vägbanan.
  • Om bilen har varit på verkstad där man har bytt bussningar, spindelleder, styrleder och stötdämpare mm i fram eller bakvagnen.

Vi rekommenderar att en hjulinställning utförs minst vart annat år för att försäkra att bilen är så trygg, säker och miljövänlig som möjligt.En korrekt hjulinställning bidrar även till lägre däck och bränslekostnader.
Två av de mest förekommande hjulvinklar som påverkar däckens livslängd negativt såsom snabbslitage, snedslitage och oregelbunden däckslitage är felaktig Camber och Toe-vinklar.

Hjulinställning3

Camber
Hjulinställning2

Denna hjulvinkel bestämmer om hjulet lutar in, ut eller står rakt i en vertikal position. Rätt Cambervinkel ser till att däcket har rätt kontaktyta mot vägbanan för att få en mer exakt styrning och inbromsning. Detta minimerar även snedslitaget på Dina däck.

Toe-in & Toe-out
Med Toe-in respekteve Toe-out menas att hjulen pekar in eller ut från varandra. För mycket Toe-in eller Toe-out påverkar däckslitage och bränsleförbrukning negativt. Man kan lätt se på däckets slitbana om toe-vinklarna är felaktiga. Mer förslitning på utsidan av däcket =Toe-in, mer förslitning på däckets insida =Toe-out. Felaktiga Toe-vinklar kan förorsaka oförutsägbar styrrespons. Bilen kan även kännas instabil, vinglig och svårmanövrerad på vägen.Hjulinställning0

Varje bilmodell har sina egna specifika hjulinställningsvärden. Därför är det viktigt att mätning, tolkning och justering utförs av en expert för att uppnå bästa resultat.
Hjulinställning1

Annons