Frågor och Svar

Däckhotell2Däckhotell1

Lagar kring vinterdäck
Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute. Det är vinterväglag om det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Tänk på att även vägrenen räknas till vägbanan. Dubbdäck får användas mellan den 1 oktober och den 15 april.

Dubbdäck efter den 15 april.
Det är lagligt att köra med dubbdäck mellan den 15 april och 1 oktober om det är eller befaras bli vinterväglag.

Dubbdäck och friktionsdäck.
Med vinterdäck menas dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Det får inte förekomma både dubbade och odubbade däck på samma fordon. Observera att det är tillåtet att använda friktionsdäck året runt, det finns ingen restriktion mot det men det avrådes starkt.

Däck på släpet.
Om bilen har dubbdäck måste även släpet ha dubbdäck när det är vinterväglag. Om bilen har odubbade däck får släpet ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det är viktigt att släpet inte har sämre väggrepp än bilen, för att till exempel undvika att släpet sladdar vid inbromsning.

Mönsterdjup på vinterdäck.
För personbilar och andra lätta fordon med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste mönsterdjupet vara minst 3 millimeter.
Samma mönsterdjup gäller för släpvagnar som dras av dessa fordon.

Bästa däcken bak
De däck med mest mönsterdjupet eller dubbutstick bör vara monterade bak på fordonet. Det minskar risken för sladd när du bromsar eller svänger. Detta gäller både fram, bak och fyrhjulsdrivna bilar.

Vinterdäck för utländska fordon
Reglerna om vinterdäck omfattar även utländska fordon och gäller vid resa till och från utlandet.

Dubbdäcksförbud på vissa platser i storstäder.
Förbud mot dubbdäck gäller på vissa gator i några av våra större städer. Hornsgatan i Stockholm är ett exempel, där endast friktionsdäck tillåts. De som bryter mot reglerna riskerar böter på 1 000 kronor. Mer information om vad som gäller i bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala finns i de lokala trafikföreskrifterna.

Undantag från användning av vinterdäck.
Det finns ett antal undantag från kravet på vinterdäck, till exempel för färd till besiktningsföretag och för fordon som är äldre än trettio år.

Däckhotell3

Vad är TPMS?

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) är ett system som blir allt vanligare i nya bilar för att ge föraren information om lufttrycket i däcken under körning. Det finns två grundtyper av TPMS på marknaden:

• Indirekt TPMS som mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen genom ABS-systemet. Indikerar med en symbol när lufttrycket sjunkit i något däck. Behöver kalibreras exempelvis vid byte av däckdimension eller ändring av lufttryck.

• Direkt TPMS som mäter lufttrycket i alla däck (ibland även reservhjulet) via sensorer i varje hjul. Indikerar vilket däck som tappat lufttrycket och visar det aktuella lufttrycket i däcken. Sensorerna till system för direkt TPMS kan vara både programmerbara eller självprogrammerande. Det direkta systemet blir sannolikt det vanligaste.

Regler och lagar kring TPMS
• För att få ett EU-typgodkännande på en ny personbilsmodell (plattform) måste personbilen från och med den 1 november 2012 vara utrustad med TPMS.

• Från och med den 1 november 2014 måste TPMS finnas i alla nya personbilar som säljs, registreras eller tas i bruk, oavsett produktionsdatum.

• Reglerna gäller personbilar med en totalvikt av högst 3500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1).

• För personbilar på eftermarknaden, till exempel vid byte till vinterhjul, finns i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:2 idag inga krav på TPMS när fordonet är i bruk.

Däckhotell4

Annons